fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer Bramantestraat 34
3066 BN
Rotterdam
T 010 – 2681000
E-mailadres secretariaat@kinderzorgkliniek.nl
Website https://www.kinderzorgkliniek.nl
Aanduiding eetteam Eetteam Kinderzorgkliniek Rotterdam
Bestaansduur Sinds 2022
Disciplines Ons kernteam bestaat uit een kinderarts, kinderdiëtist, prelogopedist ervaren met voedings- en eetproblemen, een (ortho)pedagoog, een verpleegkundig specialist en physician assistent met specifieke ervaring met voedings- en eetproblemen en een kinderpsycholoog.
Doelgroep Prematuren, baby’s en jonge kinderen tot 8 jaar.
Taken van het team Wij behandelen jonge kinderen die bepaald voedsel niet willen of durven eten. Daarnaast zien wij baby’s met voedingsproblemen zoals fles weigeren, moeite met de borstvoeding of problemen bij het leren eten van de vaste voeding. Begeleiding van pre- en dysmature baby’s met een verhoogde kans op het ontwikkelen van voedingsproblemen. Doel is het voorkomen van voedingsproblematiek op termijn.
Toelatingscriteria Leeftijd 0 tot 8 jaar.
Verwijzing Via huisarts of medisch specialist. Vanaf 1 augustus 2022 kunt u ook naar ons verwijzen via Zorgdomein. U kunt ons vinden onder De Kinderzorg Kliniek.
Werkwijze Intake doormiddel van vragenlijst, eetdagboek en observatie van een voeding of eetsituatie. Eventueel is huisbezoek mogelijk. Lichamelijk onderzoek vindt plaats door onze kinderarts. Na multidisciplinair overleg volgt een ouderadviesgesprek en kan er gekozen worden voor behandeling of zo nodig doorverwijzing. De behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van de ouders en het kind.
Protocol Ja
Resultaten Verbetering van de voedings- of eetsituatie.
Wachttijd Wij streven naar intake binnen 2 weken.
Regio Rotterdam Rijnmond/ Zuid Holland Zuid.
Back To Top