fbpx
skip to Main Content
Adres en telefoon Secretariaat Kinder-MDL, H7
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
E-mailadres j.m.slager@amc.nl
Website https://www.amc.nl/
Naam eetteam Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV) / eetteam
Bestaansduur Als eetteam sinds 2007; aparte subspecialisatie sinds jaren
Disciplines verpleegkundige, kinderarts, kinderarts-maagdarmleverziekte, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker; op indicatie: fysiotherapeut, ergotherapeut
Doelgroep Kinderen van 0-18 jaar met eet- en of drinkproblemen o.b.v. een medische aandoening/voorgeschiedenis
Taken van het team Diagnosticeren van het soort eetprobleem; onderzoek naar mondmotorische functies en vaardigheden; inter-/multidisciplinaire aanpak van het probleem met doel: verbetering en behandeling van de vaardigheden, functies, ouder-kindinteractie
Toelatingscriteria Kinderen 0-18 jaar met eet- en of drinkproblemen o.b.v. een medische aandoening/voorgeschiedenis
Verwijzing Via huisarts of medisch specialist
Werkwijze 1x per maand bijeenkomst team, bespreken van casuïstiek en bespreken welk aanpak het beste is voor patiënt. Diagnostiek en behandeling volgt afhankelijk van het soort probleem en de doelstelling, meestal multidisciplinair via kinderarts, kinderarts-maagdarmleverziekte, (pre-)logopedist, diëtist, kinder-psycholoog, infant-mental-health-team, verpleegkundige, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut en pedagogisch medewerker. Bij kinderen met pathologische voedselweigering (<2 jaar) is er mogelijkheid tot klinische hongerprovocatie.
Protocol Individueel afhankelijk van soort probleem; verschillende protocollen, gebaseerd op de recente inzichten vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
Wachttijden Wisselend 2-8 weken
Slagingspercentage 1) Afhankelijk van oorzaak voedings-/eetproblemen en behandeling.

2) De klinische hongerprovocatie blijkt uit eerder onderzoek in 86% effectief te zijn.

Back To Top
X