fbpx Skip to content
Adres en telefoon Secretariaat Kinder-MDL, H7
Emma Kinderziekenhuis
AUMC
Meibergdreef 9
1105 AZ Amsterdam
E-mailadres secr.kindermdl@amsterdamumc.nl
Website Amsterdam UMC Locatie AMC – Eetpolikliniek (kinderpolikliniek)
Naam eetteam Diagnostisch Centrum Voedingsproblemen (DCV) / eetteam
Bestaansduur Als eetteam sinds 2007; aparte subspecialisatie sinds jaren
Disciplines verpleegkundige, kinderarts-maagdarmleverziekte, kinderarts-sociale pediatrie, kinderpsycholoog, diëtist; logopedist; pre-logopedist, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker; op indicatie: fysiotherapeut, ergotherapeut
Doelgroep Kinderen van 0-11 jaar met eet- en of drinkproblemen
Taken van het team Diagnosticeren van het soort eetprobleem; onderzoek naar mondmotorische functies en vaardigheden; inter-/multidisciplinaire aanpak
Toelatingscriteria Kinderen 0-11 jaar met eet- en of drinkproblemen
Verwijzing Via huisarts, jeugdarts of medisch specialist
Werkwijze Eetteam: 1x per maand bijeenkomst team, bespreken van casuïstiek en bespreken welke aanpak het beste is voor de patiënt. Diagnostiek en behandeling volgt afhankelijk van het soort probleem en de doelstelling, meestal multidisciplinair via kinderarts, kinderarts-maagdarmleverziekte, (pre-)logopedist, diëtist, kinderpsycholoog, verpleegkundige, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker, fysiotherapeut, ergotherapeut en pedagogisch medewerker.

Eetpoli: 1 keer per 2 weken in multidisciplinair verband (kinderarts-maagdarmleverziekte, Kinderarts-sociale pediatrie, psycholoog, logopediste, diëtiste).

Bij kinderen met pathologische voedselweigering (<2 jaar) is er mogelijkheid tot klinische hongerprovocatie.

Protocol Individueel afhankelijk van soort probleem; verschillende protocollen, gebaseerd op de recente inzichten vanuit de praktijk en wetenschappelijk onderzoek.
Wachttijden Wisselend 2-8 weken
Slagingspercentage 1) Afhankelijk van oorzaak voedings-/eetproblemen en behandeling.
2) De klinische hongerprovocatie blijkt uit eerder onderzoek in 86% effectief te zijn.
Back To Top