fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer Johanniterlaan 3,
3851 DS Harderwijk ,
Tel nr 0341-265118
E-mailadres Saskia van Os (s.vanos@eet-wijzer.nl)
E-mailadres eetteam@jouwlogopedist.nl
Website https://jouwlogopedist.nl/project/henrike-jansen/
https://eet-wijzer.nl/wie-zijn-wij
https://www.spelharderwijk.nl/over-ons/marieke-lubbersen/
Aanduiding eetteam Pediatrisch Eetteam Maastricht
Bestaansduur Sinds februari 2023
Disciplines (Kinder)dietist, orthopedagoog/generalist, (preverbaal) logopedist, allen werkzaam in 1e lijn
Doelgroep Kinderen van 0-12 jaar die niet (genoeg) kunnen, willen of mogen eten
Taken van het team Screening en 1e lijns multidisciplinaire behandeling van kinderen met eetproblemen in de leeftijd van 0-12 jaar.
Toelatingscriteria Zie doelgroep, kinderen 0-12 jaar met eetproblemen
Verwijzing Verwijzing (met basis GGZ) noodzakelijk van huisarts, jeugdarts, kinderarts /specialist, GGZ
Werkwijze Na aanmelding zal er een intakeformulier en eetdagboek worden verzonden. Deze zal vervolgens in het intakegesprek met ouders en kind worden besproken waarna er gekeken wordt welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Dit wordt met ouders besproken waarna begeleiding wordt gestart.
Protocol N.v.t.
Wachttijd 4-6 weken
Regio Veluwe (Harderwijk)
Back To Top