fbpx Skip to content

 

Adres en telefoonnummer “Postbus 9100
3007 AC Rotterdam”
E-mailadres eetteam@maasstadziekenhuis.nl
Website www.maasstadziekenhuis.nl
Aanduiding eetteam
Bestaansduur Sinds 2006
Disciplines Logopedist, dietist, kinder- en jeugd psycholoog, verpleegkundige, kinderarts, pedagogisch medewerker, maatschappelijk werker; fysiotherapeut, ergotherapeut
Doelgroep Kinderen van 0-10 jaar
Taken van het team geen info
Toelatingscriteria “Het Eetteam richt zich op kinderen:
die geheel of gedeeltelijk oraal voedsel en/of drinken weigeren of een afwijkend eet/drinkpatroon hebben;
waarbij de oorzaak (deels) een lichamelijke achtergrond heeft;
die een afbuigende groeicurve (failure to thrive) hebben, waarbij oorzakelijke of in stand houdende factoren (deels) pedagogisch van aard kunnen zijn
met een gemiddeld ontwikkelingsniveau.
Het kan voorkomen dat uw kind andere begeleiding nodig heeft. Als blijkt dat een kind en/of het gezin niet behandeld kan worden door het eetteam, zal het team adviseren welk vervolgtraject kan worden ingegaan.
Verwijzing Eerste screening kinderarts Maasstad ziekenhuis
Werkwijze “De kinderarts van het Maasstad Ziekenhuis heeft een eerste contact met u en uw kind. Vervolgens vindt er een lichamelijke screening plaats.
Aan de hand van een vragenlijst, eetdagboek, intake en observatie (video en one-way-screen), wordt er een eerste analyse gemaakt door het team.
De gekozen behandelvorm hangt samen met de hulpvraag en de mogelijkheden van zowel de ouders als het kind.
Protocol ja
Wachttijd Gemiddeld 4-8 weken
Regio
Back To Top