fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer De Velst 1
1963 KL Heemskerk
T (088) 920 88 88
E-mailadres a.veenman@heliomare.nl / e.brinkman@heliomare.nl
Website www.heliomare.nl/revalidatie
Aanduiding eetteam
Bestaansduur 15 jaar
Disciplines 1 revalidatiearts, 2 orthopedagogen, 3 logopedisten en 1 diëtist
Doelgroep Kinderen en jeugdigen met eetproblemen en hun ouders
Taken van het team Indicatiestelling eetteam, voortgangscontrole vanaf moment van aanmelding en onderlinge bijscholing
Toelatingscriteria Het eetprobleem  moet een somatische achtergrond hebben, al of niet gecompliceerd door gedragsmatige factoren. Ernstige psychiatrische problematiek is een contra-indicatie.  Wanneer opname voor behandeling noodzakelijk is of er sprake is van ernstig medische instabiliteit kunnen wij vanuit het eetteam geen hulp bieden.
Verwijzing Huisarts of medisch specialist
Werkwijze Bezoek van ouders en kind aan de revalidatiearts, huisbezoek door orthopedagoog en logopedist om inzicht te verwerven in het eetprobleem tot nu toe, specifiek onderzoek van het kind op de instelling door orthopedagoog, gericht op het gedrag en logopedist, gericht op de mondmotoriek,  video-analyse van in de thuissituatie door de ouders gemaakte video-opnames van eetsituaties, berekenen van de voedingsintake door de dietist aan de hand van een door de ouders bijgehouden voedingsdagboek. Vanuit al deze informatie worden hypotheses opgesteld waarna een behandelvoorstel wordt doorgesproken met de ouders.
Protocol Er is een uitgebreid protocol.
Wachttijd o.h.a. een.kleine wachtlijst met een wachttijd van ca. 2 maanden
Regio Noord-Holland (Haarlem t/m Den Helder)
Back To Top