fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer Kerkrade
E-mailadres edumont@opdebies.koraalgroep.nl
Website
Aanduiding eetteam Eet- en zindelijksheidsbehandeling
Bestaansduur mrt-08
Disciplines Orthopedagogen, pre-logopedie, diëtist, consult kinderarts, gastro entereloog, kinder- en jeugd psychiater
Doelgroep Kinderen tussen 1,5 en 6 jaar met of zonder ontwikkelingsachterstand
Taken van het team Diagnostiseren, behandelen, adviseren, verwijzen, gesprekken met ouders, consultgesprekken met professionele hulpverleners, voorlichting aan scholen MKDé en KDC
Toelatingscriteria Organische belemmeringen  moeten onder controle zijn. Verwijzing via kinderarts pediatrisch eetteam azM.
Verwijzing Alleen via gespecialiseerde kinderartsgastro-enteroloog
Werkwijze Aanmelding na verwijzing eetteam azM, Intake, analysefase, behandelfase, overdrachtsfase (ouders, school, dagverblijf), nazorg.
Protocol Er is een gestandaardiseerd behandelprotocol dat casusafhankelijk wordt aangepast indien nodig.Iedere 6 weken zijn er formele evaluaties met ouders verzorgers
Wachttijd 2- 6 maanden gemiddeld
Regio
Back To Top