fbpx Skip to content
Aanduiding eetteam: Eetteam Kindertherapeutisch Centrum de Leeuwensprong Gouda
Adres: Leeuwenburg 10
Contactpersoon: Katinka de Nennie
Telefoonnummer: 06-24767756
E-mailadres: katinka@dietistdenennie.nl
Website: http://www.ktcdeleeuwensprong.nl
Bestaansduur: 2 jaar
Disciplines: Kinderdiëtist, (pre) logopedist, orthopedagoog
Doelgroep: Kinderen van 0-12 jaar
Taken van het team: Screening en behandeling van kinderen met eetproblemen in de leeftijd
van 0-12 jaar.
Toelatingscriteria: Er wordt gewerkt met een intakeformulier waarna na bespreking in MDO
wordt besproken welke begeleiding passend zou zijn.
Verwijzing: Verwijzing van huisarts, kinderarts of jeugdarts gewenst
Werkwijze: Na aanmelding zal er een intakeformulier worden verzonden. Deze zal vervolgens in het MDO worden besproken waarna er gekeken wordt welke behandeling passend is bij de hulpvraag. Dit wordt met ouders besproken waarna begeleiding wordt gestart.  
Protocol: nvt
Wachttijd: 2-4 weken
Regio: Gouda
Back To Top