fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer “Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal
Heijenoordseweg 5
Postbus 9044
6800 GG Arnhem”
E-mailadres b.oranje@grootklimmendaal.nl (secretaresse )
Website www.grootklimmendaal.nl/revalideren_kinderen_en_jongeren/aandoeningen/chronische_eetproblemen.aspx
Aanduiding eetteam Eetteam Expertisecentrum Kinderen en Jongeren
Bestaansduur Sinds 1997
Disciplines “De revalidatiearts stelt de indicatie voor de eettherapie en is verantwoordelijk voor het realiseren en indien nodig bijsturen van de behandeling.
De gz-psycholoog/orthopedagoog kijkt naar het gedrag rondom het eten en naar de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt door middel van gesprekken met ouders, observaties van het kind en van het huidige eetgedrag en een psychologisch onderzoek. De GZ-psycholoog/orthopedagoog begeleidt de ouders in het zich eigen maken van nieuw eetgedrag.
De logopedist kijkt naar de mogelijkheden en problemen bij het eten en drinken, naar het slikproces en naar de communicatie. De logopedist verdiept zich in de mogelijke oorzaken en adviseert over de wijze van communiceren, lichaamshouding, voedselkeuze, materiaalkeuze en het eventuele afbouwen van sondevoeding.
De maatschappelijk werker spreekt met ouders over het ontstaan van de eetproblemen en over de invloed en de gevolgen van de eetproblemen voor hen en het hele gezin. De maatschappelijk werker geeft indien nodig informatie en gaat met de ouders op zoek naar oplossingen voor praktische zaken.
De eettherapeut voert de eettraining uit en begeleidt de ouders bij de overdracht van het nieuwe eetgedrag naar de thuissituatie. Zo nodig kan er een observatie worden gedaan door een fysiotherapeut of
ergotherapeut. Er is regelmatig overleg met de kinderarts van het kind.
Een diëtist kan worden geraadpleegd, evenals een kindergastro-enteroloog
Doelgroep Kinderen in de leeftijd van 0-10 jaar met een chronisch eetprobleem
Taken van het team Onderzoek en diagnostiek, advies en behandeling
Toelatingscriteria Het kind heeft een ontwikkelingsleeftijd van minimaal 1 jaar. De eetproblemen hebben een medische voorgeschiedenis. De medische situatie van het kind is stabiel
Verwijzing Voor revalidatiebehandeling is een verwijzing van een arts nodig, dit kan de huisarts zijn of een specialist, bijvoorbeeld een kinderarts. Nadat deverwijzing is ontvangen, worden ouders en  kind uitgenodigd voor een eerste afspraak bij de revalidatiearts.
Werkwijze “Het gespecialiseerde behandelteam kan door middel van observatie en onderzoek de eetproblemen van het kind nauwkeurig in kaart brengen. Een belangrijke functie van dit onderzoek is te achterhalen hoe de eetproblemen zijn ontstaan en welke hulpvraag er is. Op basis van de observaties en het onderzoek wordt een advies geformuleerd en worden de mogelijkheden voor behandeling met ouders besproken. Als er genoeg aanknopingspunten zijn voor een revalidatiebehandeling, dan wordt met hen overlegd over een behandelplan dat aansluit bij hun hulpvraag.

Het kan voorkomen dat Groot Klimmendaal niet de juiste behandelvorm kan bieden. In dat geval adviseert het behandelteam een aanvullend onderzoek of een doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties.De behandeling kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.”

Protocol De werkwijze is op schrift gesteld en alle stappen van het behandelproces (intake, observatie en behandeling) zijn nauwkeurig omschreven. Aan de hand van de samen met ouders geformuleerde behandeldoelen wordt het     behandelplan opgesteld, waarvan de eettrainingen deel uitmaken. Bij de poliklinische behandeling komt het kind twee tot drie keer per week een uur samen met de ouders naar het revalidatiecentrum. Een klinische opname vindt doorgaans plaats in overleg met de behandelend kinderarts vanwege een mogelijke medisch bedreigende situatie. In beide gevallen wordt in de eerste fase van de behandeling een nieuwe wijze van eten met het kind opgebouwd.    Vervolgens worden ouders stap voor stap begeleid om zich de nieuwe wijze van eten eigen te maken. Dat gebeurt eerst alleen op het revalidatiecentrum en daarna ook in de thuissituatie. Na elke behandelperiode vindt er een teambespreking plaats waarbij de ouders, de revalidatiearts en de behandelaars aanwezig zijn. Hierin wordt de voortgang van de behandeling geëvalueerd en worden de behandeldoelen zonodig bijgesteld. Als de doelen die ouders en kind zich hebben gesteld zijn behaald, dan kan de therapie worden afgerond.
Wachttijd tot onderzoeksfase: 1 maand tot behandelfase: 1-4 maanden. Er is een beperkte behandelcapaciteit
Regio
Back To Top