fbpx skip to Main Content
Adres en telefoonnummer Centraal adres:
De Trappenberg Huizen
Crailoseweg 116
1272 EX Huizen
T (035) 6929600
F (035) 6929699
De Trappenberg heeft ook een dependance in Almere en Lelystad.
Aanmelding voor het eet-drinkteam R.C. De Trappenberg verloopt via de revalidatieartsen van het 0-4 jarigen/ therapeutische peutergroep team: mw. dr. K. Folmer of mw. dr. J. Voorman.
E-mailadres jvoorman@trappenberg.merem.nl
kfolmer@trappenberg.merem.nl
Website www.trappenberg.nl/
Aanduiding eetteam
Bestaansduur Start vermoedelijk begin 2012
Disciplines Het eet-drinkteam kent een multidisciplinaire opzet:
Kernteam: revalidatiearts, logopedist, orthopedagoog
Zo nodig aangevuld met: fysiotherapeut, ergotherapeut, activiteitentherapeut, maatschappelijk werk, diëtist
Extern (zo nodig) in samenwerking met: kinderarts, kinderneuroloog, diëtist, dagopvang
Doelgroep Kinderen van 0-4 jaar (en hun ouders) die niet willen, niet kunnen of niet durven eten / drinken waardoor het eten niet veilig, niet ontspannen of niet efficiënt verloopt.
Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van onvoldoende (gevarieerd) eten/drinken.
Jonge kinderen met een verhoogde kans op ontwikkelen van eet-/drinkproblematiek.
Taken van het team Diagnosticeren van de functies & vaardigheden
Adviseren van perifere logopedist
Aanbod pre-verbale logopedie met het oog op preventie; het helpen opstarten van het eten / drinken bij pré- en dysmature baby’s (om zodoende eet-en drinkproblemen op termijn te voorkomen.
Behandelen van eet/drinkproblematiek:

  • reduceren van sondevoeding
  • verbeteren van ouder-kind interactie
  • opbouwen van gebalanceerd dagmenu passend bij de mogelijkheden van kind & zijn omgeving

Verwijzing realiseren
Begeleiden van ouders: in kaart brengen ouder-kind interactie en gedragsmatige aspecten rondom eet-drink problematiek en zonodig begeleidenHet uiteindelijke doel is:
Bij de kinderen verloopt het eten en drinken / slikken

veilig
ontspannen
efficiënt
gevarieerd
en / of zodanig dat erger wordt voorkomen

Toelatingscriteria (dreigende) eet-drinkproblematiek waar interdisciplinaire aanpak gewenst is.
Verwijzing Via huisarts, kinderarts, kinderneuroloog, perifere therapeuten etc.
Werkwijze Adviserend, diagnosticerend, behandelend of verwijzend.
Protocol Volgt
Wachttijd
Regio
Back To Top
X