fbpx skip to Main Content
Adres en telefoonnummer “Vrederustlaan 180
2543 SW Den Haag”
E-mailadres m.heydenrijk@sophiarevalidatie.nl
Website www.sophiarevalidatie.nl/
Aanduiding eetteam
Bestaansduur ca 5 jaar
Disciplines Logopedie, pedagogiek, maatschappelijk werker, dietiste en revalidatiearts
Doelgroep primair 0-4 jaar, ook oudere kinderen
Taken van het team begleiding & behandeling
Toelatingscriteria zie website
Verwijzing huisarts, logopedist, med. specialist, logopediste en Fysio
Werkwijze intake, observatie, behandelingsvoorstel
Protocol 1 protocol binnen heel Sophia
Wachttijd afhankelijk van leeftijd en urgentie
Regio
Back To Top
X