fbpx skip to Main Content
Adres en telefoonnummer “Sophia Revalidatie locatie Delft, Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft

T (015) 2780278”

E-mailadres
Website www.sophiarevalidatie.nl/
Aanduiding eetteam
Bestaansduur
Disciplines Revalidatiearts, logopedie, orthopedagogiek / psychologie; zo nodig:  maatschappelijk werk, diëtist uit naastgelegen ziekenhuis, pedagogisch medewerkers, fysiotherapeut, ergotherapeut.
Doelgroep Kinderen van 0-4 jaar met eet-en drinkproblemen, die primair zijn ontstaan door een lichamelijke aandoening. Gedrag kan mede een rol spelen.
Taken van het team Analyse en behandeling van eet-en drinkproblemen en aanverwante problematiek, gerichte doorverwijzing naar fysiotherapie, ergotherapie en andere ketenpartners en advies en begeleiding aan logopedisten / groepsleiding / leerkrachten
Toelatingscriteria 0-4 jaar; motivatie, betrokkenheid en beschikbaarheid van ouders om open en actief deel te nemen aan de behandeling
Verwijzing Via huisarts of kinderarts naar revalidatiearts van het team
Werkwijze Na intake wordt in overleg met ouders een individueel advies of behandelplan opgesteld. Behandeling kind in aanwezigheid ouder(s) door logopedist en orthopedagoog / psycholoog. Ouderbegeleiding door orthopedagoog / psycholoog of maatschappelijk werk
Protocol Ja
Wachttijd Spoedkinderen met afbuigende groeicurve maximaal 3 weken; overige kinderen maximaal 6-8 weken
Regio Delftland, Westland, Den Haag / Zoetermeer, (binnenkort) Gouda
Back To Top
X