fbpx Skip to content
Adres Reinaerde Centrum voor Diagnostiek en Behandeling
Orinocodreef 21
3563 ST Utrecht
Contact persoon Rosanne Thijs, behandelcoördinator
Emailadres infocdb@reinaerde.nl
Telefoon nummer 030-2875215
Website www.reinaerde.nl
Brochure link
Bestaansduur 2010: opgericht als ‘Eet- en drinkteam’ 2017: herzien tot huidig ‘Team Voeding en Gewicht’
Disciplines
 • Arts Verstandelijke Gehandicapten (AVG, screenend)
 • Psycholoog
 • Systeemtherapeut
 • Coach
 • Logopedist
 • Fysiotherapeut
 • Diëtist

Indien wenselijk: ergotherapeut, psychomotorisch therapeut

Doelgroep Kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en hun ouders/verzorgers met selectief eetgedrag, ondergewicht en/of overgewicht, waarbij de hulpvraag en/of de problematiek te complex is voor monodisciplinaire diagnostiek en/of behandeling.
Taken van het team Team Voeding en Gewicht van Reinaerde is gespecialiseerd in complexe problematiek op het gebied van eten, drinken en/of gewicht. Met complexe problematiek wordt bedoeld dat er op meerdere levensgebieden problemen spelen, welke in onvoldoende mate in kaart gebracht en behandeld kunnen worden vanuit de reguliere zorg. Het team biedt een gedragsmatige (en geen medische) behandeling. Vanwege de genoemde complexiteit werkt het team altijd multidisciplinair.Er wordt gestart met diagnostisch onderzoek, waarin de krachten en problemen van de cliënt/ouders/verzorgers in kaart worden gebracht op het gebied van eten/drinken en/of bewegen en relevante gebieden die daarmee samenhangen. Dit wordt gedaan met behulp van o.a. gesprekken, observaties en het afnemen van testen en vragenlijsten. Van de gegevens wordt een verslag geschreven met handelingsadviezen, waarna in een adviesgesprek het advies voor het behandeltraject wordt besproken.

Wanneer behandeling door Team Voeding en Gewicht wordt geadviseerd, wordt er gestart met een behandelperiode van maximaal 9 maanden, waarin (minstens) elke drie maanden wordt geëvalueerd. Er wordt gewerkt aan de hand van een behandelplan met behandeldoelen, welke samen met de cliënt/ouder/verzorger wordt opgesteld. De behandeling is intensief, vanwege de complexe problematiek en multidisciplinaire werkwijze.

Belangrijke pijlers die ons team omschrijven:

 • Multidisciplinaire werkwijze
 • Zorg op maat
 • Het geven van psycho-educatie
 • Aanpak gericht op zowel het individu als het systeem
 • Het opstellen van haalbare behandeldoelen en het scheppen van voorwaarden voor het kunnen behalen van deze behandeldoelen
 • Het betrekken van de verwijzer
 • Het up to date blijven van de laatste ontwikkelingen op ons werkgebied middels het volgen van symposia en andere bijscholingsactiviteiten
 • Het evalueren van onze werkwijze met in ieder geval vier  beleidsvergaderingen per jaar
Toelatingscriteria
 • Bij volwassen cliënten (18+) dient er sprake te zijn van een verstandelijke beperking, voor kinderen en jeugdigen geldt dit criterium niet
 • Een geldige financiering
 • Toestemming van de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) voor start van het traject
 • Toestemming van de cliënt/wettelijke vertegenwoordiger(s) voor het doen van eventuele aanvullende diagnostiek (indien geadviseerd)
 • Er is geen sprake van een eetstoornis (DSM 5)
 • Een medische oorzaak voor de problematiek is uitgesloten
 • Er zijn eerdere interventies ingezet, zonder gewenst resultaat (bv. eerstelijnszorg, monodisciplinaire zorg of andere behandelprogramma’s)
 • Er is sprake van voldoende motivatie bij de cliënt/ouders/verzorgers
Verwijzing Via (huis)arts, specialist of psycholoog.
Werkwijze Zie ‘Taken van het team’ hierboven.
Resultaten van behandeling Selectief eetgedrag:  waarborging voldoende groei in lengte en gewicht,  meer variatie in eetpatroon,  vaardigheden om zelfstandig verder te gaan met de aangeleerde methode.Overgewicht/ondergewicht:  bewustwording van situatie  bij cliënt en/of ouders, verandering in leefstijl, die zij zelfstandig kunnen blijven voortzetten.
Wijze van betrokkenheid ouders Deze is intensief. De ouders worden gecoacht om gestelde adviezen zelf uit te voeren.
Er is wekelijks contact met de behandelaren van het team. Dit om successen, groei momenten, angsten, onzekerheden en knelpunten te bespreken. Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van observatie momenten tijdens eetmomenten en van het analyseren van beeldmateriaal.
Wijze van evaluatie met ouders Elke 3 maanden vindt er een evaluatie gesprek plaats van de afgelopen behandelperiode. Tussentijds is er intensief contact met de coach en de intensief betrokken behandelaren
Wachttijd
Protocol Er wordt gewerkt volgens een protocol gebaseerd op de richtlijnen vanuit de verschillende disciplines en Team Voeding en Gewicht heeft in zes zorgpaden de werkwijze en benodigde uren per discipline omschreven. Deze zijn op te vragen bij de afdeling Klantadvies van Reinaerde.

 • Diagnostiek bij eet- en drinkproblematiek en/of ondergewicht bij kinderen en volwassenen
 • Diagnostiek bij volwassenen met overgewicht
 • Diagnostiek bij kinderen met overgewicht
 • Behandeling van eet- en drinkproblematiek en/of ondergewicht bij kinderen en volwassenen
 • Behandeling van volwassenen met overgewicht
 • Behandeling van kinderen met overgewicht
Regio Team Voeding en Gewicht werkt bovenregionaal, binnen het werkgebied van Reinaerde.
Back To Top