fbpx Skip to content

Voucherproject ‘Vernieuwend Versterken: patiënt empowerment voor nu en de toekomst’ goed op dreef

De vereniging Nee-eten! is in 2016 met een nieuw project gestart, gericht op het versterken van de patiënt met het gebruik van  moderne communicatietechnieken. In dit artikel zetten wij uiteen wat de stand van zaken is.

De vereniging Nee-eten! neemt samen met vier andere patiëntenorganisaties deel aan het voucherproject ‘Vernieuwend Versterken: patiënt empowerment voor nu en de toekomst’. Met dit project ontwikkelen we nieuwe manieren om interactief met de achterban van een  patiëntenorganisatie te communiceren. Zo kunnen we beter aansluiten op de informatiebehoefte van de patiënt, of van zijn of haar ouders.

Doel project

Met het communicatiemiddel willen we dat de juiste informatie, op de juiste manier en op de juiste tijd de patiënt of ouder van de patiënt bereikt; zodat je als ouder van een kind dat zorg nodig heeft, niet zelf hoeft te zoeken op de website of oude nieuwsbrieven hoeft te raadplegen. In plaats daarvan ontvang je informatie op maat, op een manier die bij jou past.

De juiste informatie, op de juiste manier en op de juiste tijd

Het doel van de nieuwe manieren van interactief communiceren, is ouders van patiënten de mogelijkheid te geven om actief de regie te nemen bij het zorgproces van hun kind. Het communicatiemiddel biedt de mogelijkheid om persoonlijke doelen te stellen, op basis van goede persoonlijke adviezen.

Ontwikkeling interactief communicatiemiddel

Het te ontwikkelen interactieve communicatiemiddel moet goed aansluiten op de informatiebehoefte van de achterban van Nee-eten! Daarom is er vorig jaar een gespreksgroep georganiseerd met ouders van een kind dat voedsel weigert. Met de ouders is gesproken over hun informatiebehoefte bij het  zorgproces van hun kind. Ze gaven aan bij zorgverleners soms te stuiten op een gebrek aan goede informatie of een gebrek aan begrip.

De uitkomsten van deze gespreksgroep zijn geanalyseerd en in een rapport beschreven. Met deze uitkomsten, informatie van de vereniging Nee-eten! en een brainstormsessie met enkele leden van de vereniging, krijgen we een helder beeld van de informatiebehoefte van ouders. De stuurgroep van het project heeft gekozen voor het ontwikkelen van een interactieve app die ouders kunnen gebruiken in het zorgtraject van hun kind.

De stuurgroep van het project heeft gekozen voor het ontwikkelen van een interactieve app

De inhoud van deze app wordt stapsgewijs ontwikkeld. Op basis van de brainstormsessie komen we tot een keuze voor het eerste onderwerp dat hiervoor uitgewerkt gaat worden. De vereniging Nee-eten! zal vervolgens een aantal leden vragen om de eerste onderdelen van de app te testen.
Daarna wordt die verder uitgebouwd. Uiteindelijk zal de app eind 2018 via de vereniging beschikbaar zijn voor ouders van kinderen die voedsel weigeren.

Het voucherproject ‘Vernieuwend Versterken: patiënt empowerment voor nu en de toekomst’ loopt tot en met 2018 en wordt uitgevoerd door bureau Curias. De Nederlandse Klinefelter Vereniging coördineert dit project.

Back To Top