skip to Main Content

Alle actieve leden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis. Wel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We verwachten namelijk dat de werkzaamheden die worden afgesproken om uit te voeren zo goed mogelijk worden gedaan en op tijd worden afgerond. Daarbij kan de vrijwilliger rekenen op steun van de vrijwilligerscoördinator, de andere vrijwilligers en worden gemaakte kosten vergoed. Natuurlijk wordt altijd rekening gehouden met de mogelijkheden van het actieve lid en houden wij rekening met onvoorziene omstandigheden.

Momenteel werken wij met een leuke club vrijwilligers, die allerlei activiteiten organiseren. Toch zijn we nog op zoek naar vrijwilligers, om zo nog meer plannen te kunnen uitvoeren.

IMG_1025

Actuele vacatures

Hieronder staat een overzicht van ideeën die er zijn en waar wij nog mensen voor zoeken:

  • coördinator lotgenotencontact (familiedag, contactdag)
  • coördinator ziekenhuisbezoeken
  • website, facebook, twitter
  • organisatie contactdag, familiedag
  • hulp voor vrijwilligerscoördinator
  • patiëntenverenigingen benaderen en informeren

Heeft u interesse om een activiteit te gaan uitvoeren, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact met ons opneemt via info@nee-eten.nl. Wij kunnen vervolgens de beschikbare functie of de uit te voeren taak met u bespreken. In goed overleg kijken wij wat passend is bij uw mogelijkheden en wensen en bij ons aanbod.

Back To Top
X