fbpx Skip to content
Naam instelling: Mutsaersstichting 
Naam eetteam: IMH eetteam Venlo en Roermond (kinderen tot en met 5 jaar)

Eetstoornissenteam Venlo en Roermond (6 tot en met (ongeveer) 18 jaar) 

Adres: Locatie Venlo: Postweg 88, 5915 HB Venlo

Locatie Roermond: Locatie Kennis- en Expertisecentrum de Donderberg, Kasteel Hillenraedtstraat 36 E, 6043 HK Roermond

Telefoon: 077-3217677

Website: http://www.mutsaersstichting.nl/verwijzers/infant-mental-health

http://www.mutsaersstichting.nl/verwijzers/eetstoornissen

E-mail: info@mutsaersstichting.nl (Venlo, Venray)

info@kecdedonderberg.nl (Roermond, Weert) 

Bestaansduur: Sinds 2009 
Disciplines: Kinderarts, verpleegkundige, kinder-en jeugdpsychiater, GZ-psycholoog/IMH-specialist, orthopedagoog-generalist, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, systeemtherapeut, logopediste, praktische pedagogisch gezinsbegeleider, groepsleiding (dag -en klinische opname), fysiotherapeut, PMT/creatief therapeut.
Doelgroep: IMH-eetteam; ziet kinderen met voedingsproblemen van 0 tot en met 5 jaar

Eetstoornissenteam; Kinderen met eetstoornissen en voedingsproblemen van 6 t/m 18 jaar

Taken van het team: transdisciplinair diagnosticeren en behandelen van het voedingsprobleem op zowel kind- interactioneel- als systeemniveau.
Toelatingscriteria: leeftijd 0 t/m 18, zonder evidente cognitieve beperkingen, waarbij medische oorzaken zijn uitgesloten danwel duidelijk is dat deze het instandhoudend eetprobleem niet langer kunnen verklaren.
Verwijzing: Huisarts, Kinderarts, GGD-artsBJZCJG/gemeente
Werkwijze: Binnen vijf dagen na aanmelding wordt u, samen met uw kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek waar er naar uw hulpvraag en hulpverleningsgeschiedenis geluisterd wordt. Na ontvangst van een officiële verwijzing wordt er gestart met een diagnostiek fase waarbinnen aandacht is voor het huidige eetgedrag vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Na multidisciplinair overleg wordt hierop samen met u een behandelplan opgesteld waarbinnen aandacht is voor het eetgedrag en de impact daarvan op het functioneren van uw kind en uw gezin. Hoewel het IMH eetteam beschikt over verschillende in te zetten disciplines, zal per kind/gezin bekeken worden welke hulp voor u noodzakelijk is. De behandelduur kan variëren van enkele maanden tot een jaar, het gaat hierbij dus steeds om maatwerk.
Protocol: Wij werken transdisciplinair vanuit diverse theoretische en wetenschappelijke inzichten.
Wachttijden: De afgelopen jaren zijn wij er in geslaagd alle gezinnen binnen twee weken naar aanmelding te kunnen laten starten.
Slagingspercentage: IMH-eetteam: Een minor studie van A. Dam (2012) laat een positieve ontwikkeling zien op het gebied van variatie van voeding, autonomie/zelfstandigheid van het kind, mondmotoriek en pedagogische vaardigheden van ouders. Er werden eveneens minder somatische klachten van het kind door ouders gerapporteerd. Bij follow up werd geen terugval waargenomen.
Back To Top