fbpx Skip to content

Sinds 2020 beschikt Vereniging Nee-Eten over een Multidisciplinaire Adviesraad (MAR). Deze is opgericht om zowel de informatievoorziening naar ouders en professionals als de belangenbehartiging van onze doelgroep verder te professionaliseren.

De adviesraad geeft professionele adviezen en deelt inhoudelijke inzichten met betrekking tot behandeling en onderzoek aan de vereniging over sondevoeding en voedselweigering. De MAR kan Nee-eten informeren en adviseren over actuele beleidsontwikkelingen rond de voor de vereniging relevante medische problematiek. Inzichten van ervaringsdeskundige ouders kunnen worden vergroot dankzij de inzet van de adviesraad. Daardoor ontstaat meer gelijkwaardigheid tussen ouder en zorgverlener.

Samenstelling

De samenstelling van de MAR is in sterke mate multidisciplinair. Naast zorgverleners nemen ook ervaringsdeskundige ouders deel aan de MAR. Op dit moment bestaat de MAR uit de volgende leden:

 • Eric Dumont | gedragswetenschapper Seyscentra
 • Ellen van der Gaag | kinderarts Ziekenhuisgroep Twente
 • Angelika Kindermann | kinder-MDL-arts, Amsterdam UMC
 • Marianne van Leeuwen | voorzitter Vereniging Nee-eten en ervaringsdeskundige
 • Joost van Mameren | ervaringsdeskundige
 • Sandra Mulkens | bijzonder hoogleraar Voedings- en Eetstoornissen Universiteit Maastricht
 • Katinka de Nennie | kinderdiëtist
 • Lianne Remijn | logopedist en hoofddocent Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Chantal Schakelaar | Verpleegkundige en gezinsbuddy bij Ont-zorghuis Chancare

Resultaten en publicaties

Sinds de oprichting heeft de MAR de volgende activiteiten ontplooid:

 • Onderzoek naar de impact van de coronapandemie op gezinnen met eetproblematiek. Dit heeft geresulteerd in een publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift:
  Krom, H., van Mameren, J., Remijn, L., de Nennie, K., Dumont, E., van der Gaag, E., van Leeuwen, M. C. C., Mulkens, S., Schakelaar, C., & Kindermann, A. (2022). Impact of COVID-19 pandemic on young children with feeding and eating problems and disorders and their families. Journal of pediatric gastroenterology and nutrition75(4), 529-534. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003563.
 • Organisatie (in samenwerking met SCEM) van het symposium “Eetstoornissen bij (jonge) kinderen” op 11 oktober 2022 (Reehorst, Ede).

Daarnaast wordt via de MAR met succes invloed uitgeoefend op de herziening van richtlijnen voor (para)medisch handelen rond eetproblematiek.

Back To Top