fbpx Skip to content
Aanduiding eetteam EET-Poli Laurentius ziekenhuis
Adres mgr. Driessenstraat 6
Contactpersoon Marlies Reijnen
Telefoonnummer 0475-382025
E-mailadres m.reijnen@lzr.nl
Website https://www.laurentiusziekenhuisroermond.nl/
Disciplines Kinderarts, diëtist, preverbaal logopedist en orthopedagoog. Op indicatie worden andere disciplines betrokken zoals psycholoog, pedagogisch zorgverlener.
Doelgroep kinderen met een leeftijd van 6 maanden – 12 jaar, waarbij er een hulpvraag is betrekking tot ‘normaal leren eten’ die om multidisciplinaire begeleiding vraagt.
Taken van het team Ieder teamlid kijkt en begeleidt vanuit zijn eigen expertise om gezamenlijk met ouders (en kind) tot een integraal behandelplan te komen.
De orthopedagoog is daarnaast ook de coördinator van de eetpoli en monitort de aanmeldingen, planning etc.
Toelatingscriteria De kinderarts bepaalt samen met ouders (en indien de leeftijd dit toelaat; het kind) of een verwijzing naar de eetpoli passend is.
Verwijzing Een verwijzing naar de kinderarts (door een huisarts of jeugdarts) is nodig voor het eerste consult.
Werkwijze Multidisciplinaire consultatie en begeleiding , veelal poliklinisch, maar in sommige gevallen ook klinisch.
Resultaten Gelukkig lukt het vaak om de moeilijkheden in het eten te verminderen of in ieder geval de ‘ontspanning aan tafel’ van ouders en kind weer te vergroten.
Betrokkenheid ouders Ouders zijn steeds betrokken en altijd deelnemers aan ons multidisciplinair overleg.
Evaluatie met ouders Samen met ouders (en evt. kind) wordt het doel voor behandeling bepaalt en wordt dus ook gezamenlijk geëvalueerd in hoeverre dit bereikt is. Hierbij speelt bijvoorbeeld gewicht/groei een rol maar is ook de ervaring van ouders en kind in de eetsituatie van belang.
Protocol Na een eerste consult bij de kinderarts volgt eerst een intakefase waarin informatie over de situatie wordt verzameld, bijvoorbeeld door een eetdagboek. Vervolgens wordt er samen met ouders ( en evt. kind) een behandelplan opgesteld en vindt er een multidisciplinair consult plaats.
Het vervolg van het traject is maatwerk en afhankelijk van het opgestelde behandelplan
Wachttijd Neem voor informatie over de wachttijd contact op. Het streven is altijd om kinderen en ouders met acute problemen, spoedig te helpen.
Regio Roermond/ midden Limburg
Back To Top