fbpx Skip to content
Adres en telefoon
Kamperfoelielaan 2

9363 EV Marum

E-mailadres Janneke Kramer, info@jannekekramer.nl
Website https://www.eetteamwesterkwartier.nl/
Naam eetteam Eet-team Westerkwartier 0-18
Bestaansduur 5 jaar
Disciplines kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut, pre-logopedist en SI-therapeut
Doelgroep Kinderen en tieners van 0-18 jaar
Taken van het team
  • Obesitas en weinig bewegen
  • Ondergewicht
  • Eetproblemen (eenzijdig of beperkt eten, weigeren van vast voedsel, e.d.)
  • Angst voor eten en/of slikken
  • Opvoedings- en gedragsproblemen t.a.v. het gewicht en/of het eten
Toelatingscriteria
  • Obesitas en weinig bewegen
  • Ondergewicht
  • Eetproblemen (eenzijdig of beperkt eten, weigeren van vast voedsel, e.d.)
  • Angst voor eten en/of slikken
  • Opvoedings- en gedragsproblemen t.a.v. het gewicht en/of het eten
Verwijzing Via huisarts, specialist of jeugdarts
Werkwijze Er vindt een gezamenlijke intake plaats. Per aanmelding wordt bekeken welke begeleiding er nodig is en welke disciplines daarbij betrokken moeten worden. Daar waar mogelijk, vinden er huisbezoeken plaats.
Protocol Dieetbehandelingsrichtlijnen, Richtlijnen Nederlandse Vereniging voor kindergeneeskunde
Wachttijden 0-2 weken
Betrokkenheid ouders Ouders zijn bij de intake aanwezig en afhankelijk van de leeftijd van het kind en de hulpvraag wordt er afgesproken of ze ook aanwezig zijn bij de vervolgafspraken.
Evaluatie met ouders Met ouders wordt regelmatig geëvalueerd. In principe doet elke betrokken discipline dit met de ouders. 1x in de 4-6 weken is er een MDO. Wanneer een cliënt is besproken doet een van de leden van het Eet-team een terug koppeling aan de ouders.

Back To Top