fbpx Skip to content
Adres en telefoon
Bramantestraat 34

3066 BN Rotterdam

E-mailadres secretariaat@kinderzorgkliniek.nl
Website https://kinderzorgkliniek.nl/
Naam eetteam Eetteam Kinderzorgkliniek Rotterdam
Bestaansduur 2022
Disciplines Ons kernteam bestaat uit een kinderarts, kinderdiëtist, prelogopedist ervaren met voedings- en eetproblemen, een (ortho)pedagoog, een verpleegkundig specialist en physician assistent met specifieke ervaring met voedings- en eetproblemen en een kinderpsycholoog.
Doelgroep Prematuren, baby’s en jonge kinderen tot 8 jaar
Taken van het team Wij behandelen jonge kinderen die bepaald voedsel niet willen of durven eten. Daarnaast zien wij baby’s met voedingsproblemen zoals fles weigeren, moeite met de borstvoeding of problemen bij het leren eten van de vaste voeding. Begeleiding van pre- en dysmature baby’s met een verhoogde kans op het ontwikkelen van voedingsproblemen. Doel is het voorkomen van voedingsproblematiek op termijn. Begeleiding bij het afleren/reduceren van sondevoeding indien er geen medische noodzaak meer is voor sondevoeding.
Toelatingscriteria
  • Leeftijd 0 tot 8 jaar
Verwijzing Via huisarts of medisch specialist. Vanaf 1 augustus 2022 kunt u ook naar ons verwijzen via Zorgdomein. U kunt ons vinden onder De Kinderzorg Kliniek.
Werkwijze Intake doormiddel van vragenlijst, eetdagboek en observatie van een voeding of eetsituatie. Eventueel is huisbezoek mogelijk. Lichamelijk onderzoek vindt plaats door onze kinderarts. Na multidisciplinair overleg volgt een ouderadviesgesprek en kan er gekozen worden voor behandeling of zo nodig doorverwijzing. De behandeling is afhankelijk van de hulpvraag en de mogelijkheden van de ouders en het kind.
Protocol Ja
Wachttijden Wij streven naar intake binnen 2 weken.
Betrokkenheid ouders Wij zien het kind niet los van zijn of haar gezin. Samenwerking met ouders is essentieel. De behandeling vindt plaats in Het Droomhuis, een kindvriendelijke en familiegerichte omgeving.
Evaluatie met ouders Frequent overleg en samenwerking met ouders is onderdeel van de behandeling.
Resultaten Verbetering van de voedings- of eetsituatie.

Back To Top