fbpx Skip to content
Adres Sint Maartenskliniek
Postbus 9011
6500bGM Nijmegen
Hengstdal 3
6574 NA UbberbergenT (024) 3659682
E-mailadres eetteam@maartenskliniek.nl
Website http://www.maartenskliniek.nl/
Naam eetteam: Eetteam St. Maartenskliniek
Bestaansduur: sinds 1995
Disciplines: kinderarts, orthopedagoog/GZ psycholoog, gedragstherapeut, logopedist en diëtist
Doelgroep: Kinderen met chronische eetproblemen in de leeftijd van 0 – 8 jaar.
Taken van het team: Diagnostiek; behandeling en begeleiding
Toelatingscriteria: kinderen met een medisch belaste voorgeschiedenis en/of sensomotorische
Verwijzing: via huisarts of specialist
Werkwijze: Op dinsdag vindt de intake plaats. Gesprekken/onderzoeken worden aansluitend gepland met kinderarts, orthopedagoog/GZ psycholoog, logopedist en diëtist. Multidisciplinaire bevindingen en advies worden met ouders/verzorgers besproken. De behandeling/begeleiding is op maat.
Protocol: De diagnostische en de behandelfase (zowel klinisch als poliklinisch) zijn vastgelegd in een zorgpad (bestaande uit oa protocollen).
Wachttijden: in overleg met coördinator eetteam
Back To Top