fbpx Skip to content
Aanduiding eetteam Eetteam Klimmendaal Apeldoorn
Adres Arnhemseweg 11 7331 BA Apeldoorn
Contactpersoon Jos de Rijk
Telefoonnummer 055 5382700
E-mailadres j.derijk@klimmendaal.nl
Website https://www.klimmendaal.nl
Link brochure
Bestaansduur Sinds 2015
Disciplines Revalidatie-arts, logopedist, GZ-psycholoog. Op indicatie diëtist, kinderfysiotherapeut, ergotherapeut
Doelgroep Kinderen van 0-12 jaar met eetproblemen die hierdoor bedreigd worden in hun ontwikkeling.
Taken van het team Consultatie, onderzoek en een kortdurende behandeling
Toelatingscriteria Kinder met chronische eetproblematiek waarbij  een monodisciplinaire advies en/of aanpak onvoldoende heeft geholpen. De kinderen worden mede hierdoor in hun ontwikkeling bedreigd.
Verwijzing Via huisarts, jeugdarts, kinderarts of een andere medisch specialist
Werkwijze
  • Intake bij revalidatiearts
  • Intake eetteam met logopedist en GZ-psycholoog
  • Diagnostiek met filmopnames, eetdagboek en observaties
  • Voorstel behandelplan met concrete doelen wordt met ouders besproken.
  • Kortdurende behandeling:de interventie kan onder andere bestaan uit: advies voor aanvullende (externe) diagnostiek van de eet- en drinkproblematiek, continueren van de behandeling in de eerstelijn met adviezen van het eetteam, ouderbegeleiding en psycho-educatie, eettraining of traumabehandeling door middel van EMDR.
Resultaten Veilig, efficienter en meer ontspannen eten en drinken.
Ouders kunnen zelfstandig of met begeleiding op afstand verder met het eten en drinken van hun kind.
Betrokkenheid ouders Ouders zijn gedurende het hele traject betrokken bij de behandeling.
Evaluatie met ouders Na het eind van de behandelperiode vindt er een evaluatie met ouders plaats en wordt bepaald of de behandeling kan worden beeindigd om met een aantal weken wordt verlengd.
Protocol De werkwijze staat omschreven in het protocol Eetteam Kind en Jeugd  Apeldoorn
Wachttijd Gemiddeld 6-10 weken
Regio  Apeldoorn en omstreken
Back To Top