fbpx Skip to content
Aanduiding eetteam Eettrainingsgroep Specialistisch Verpleegkundig Kinderdagverblijf Prikkebeen, Bunnik
Adres Huib van de Vechtlaan 4, 3981 WC Bunnik
Contactpersoon Meike van Wijk-Middelkamp, orthopedagoog
Telefoon 030-6575020
E-mailadres orthopedagoog@prikkebeen.com
Website https://www.prikkebeen.com
Bestaansduur Sinds 2004
Disciplines
 • pedagogisch medewerkers
 • orthopedagoog
 • in samenwerking met bij de kinderen betrokken preverbale logopedist
 • diëtist
 • kinderarts
Doelgroep (Chronisch zieke) kinderen van 0 tot 5 jaar die geen of onvoldoende orale voeding tot zich nemen en er medisch gezien aan toe zijn te leren eten en drinken.
Taken van het team
 • stimuleren van eten en drinken
 • begeleiden van ouders bij het proces (meer/weer) te gaan eten/drinken.
 • Binnen een setting van gespecialiseerde kinderopvang.
Toelatingscriteria
 • kinderen (0-5 jaar) met sondevoeding die medisch gezien kunnen en mogen leren eten en drinken
 • kinderen (0-5 jaar) die te weinig eten om voldoende te groeien
 • kinderen (0-5 jaar) die zeer weinig verschillende voedingswaren accepteren

Voor een voorspoedig verloop van de behandeling wordt bij de aanmelding ingeschat of kinderen kunnen profiteren van de behandeling.

Verwijzing Doorgaans via kinderarts of andere jeugdprofessional
Werkwijze
 • intake, kennismaking, wenperiode
 • eettraining volgens opgesteld behandelplan (op basis van gedragstherapeutische principes)
 • overleg/afstemming met betrokken arts/diëtist/logopedist/…
 • advisering en begeleiding van ouders
Resultaten van de behandeling Slagingspercentage 70%, stroomt uit binnen 12 tot 18 maanden.
Wijze van betrokkenheid ouders
 • Behandelplan en regelmatige evaluatie samen met ouders.
 • Indien van toepassing worden ouders getraind in de methodiek en begeleid bij het optimaliseren van de eetsituatie thuis en het thuis toepassen van de methodiek, zodat zij hun kind op een positieve manier kunnen stimuleren bij het eten.
Wijze van evaluatie met ouders Elke 3 a 4 maanden wordt het behandelplan geëvalueerd met ouders.
Protocol Er wordt gewerkt met individuele behandelplannen.
Wachttijd Kan variëren. Op dit moment (januari 2023) geen wachtlijst.
Regio Midden Nederland
Back To Top