fbpx Skip to content
Adres & postcode Libra Revalidatie & Audiologie, locatie Blixembosch
Toledolaan 2
5629 CC Eindhoven
Contactpersoon: Suzanne Voermans
E-mailadres s.voermans@libranet.nl
Website www.libranet.nl
Aanduiding eetteam
Bestaansduur Sinds oktober 2004
Disciplines Revalidatiearts, gz-psycholoog, diëtist, prelogopedist. Zonodig fysiotherapeut, ergotherapeut en maatschappelijk werk direkt inschakelbaar.
Doelgroep Kinderen van 0-16 jaar met multidisciplinaire eet-en/of drinkproblemen
Taken van het team Diagnostiseren, adviseren, verwijzen, gesprek met ouders/verwijzers en zonodig behandelen
Toelatingscriteria Multidisciplinaire eet/drinkproblematiek, waar multidisciplinair naar gekeken moet worden
Verwijzing Via huisarts of medisch specialist
Werkwijze Observatie van 3 uur inclusief nagesprek + verwijs- of behandeladvies aan de ouders
Protocol Folder, website, oudervragenlijst en eet/drink-dagboek vooraf, standaard invulformulier revalidatiearts.voor ieders bevindingen.
Wachttijd Maximaal 1-2 maanden
Regio
Back To Top