fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer “Revalidatiecentrum Rijndam, lokatie Ringdijk
Ringdijk 84
3054 KV RotterdamT (010) 2111777”
E-mailadres eetadviesteam@rijndam.nl
Website www.rijndam.nl/
Aanduiding eetteam EAT (eet advies team)
Bestaansduur
Disciplines Revalidatiearts, logopedie, orthopedagogiek, diëtist; zo nodig fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, pedagogisch medewerkers
Doelgroep Eetproblematiek met een somatische basis (vaak met secundaire gedragsproblemen of ouder-kind-relatieproblemen)
Taken van het team Verhelderen van de hulpvraag en analyseren van de huidige eetsituatie. Vervolgens advies, behandeling en / of doorverwijzing.
Toelatingscriteria Kinderen van 0-7 jaar met complexe eet-of drinkproblemen; beperkte ervaring met baby’s.
Verwijzing Via huisarts of medisch specialist aanmelden bij het secretariaat van de revalidatiearts van het team.
Werkwijze Intake-ochtend met gesprek / onderzoek door revalidatiearts, logopedist en orthopedagoog. Op basis van verkregen mondelinge en schriftelijke informatie van ouders en eerdere behandelaars (en zo nodig aanvullend onderzoek) advies, behandeling en / of verwijzing. Eventueel zo nodig de mogelijkheid tot opvang voor een aantal dagdelen per week bij Villa Kakelbont op de locatie Westersingel.
Protocol Ja
Wachttijd Plm 6 weken
Regio Rotterdam Rijnmond, Zuid Holland Zuid en de Zuid Hollandse Eilanden
Back To Top