fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer “Hyacinthstraat 66a
8013 XZ ZwolleT (038) 4981172”
E-mailadres kinderrevalidatie@vogellanden.nl
Website www.vogellanden.nl/
Aanduiding eetteam
Bestaansduur Sinds 1990
Disciplines GZ-psycholoog (coordinator), kinderrevalidatiearts, logopedist, maatschappelijkwerker, dietiste op oproep, kinderarts en/of kindergastro-enteroloog (op vraag)
Doelgroep Kinderen van 0 tot 10 jaar met een eetprobleem op basis van somatische (lichamelijke) problematiek. Het eetprobleem kan vanaf de geboorte bestaan maar ook later zijn ontstaan, bijv. na een ingrijpende ziekte, operatie etc.
Taken van het team Diagnose en behandeling van kind en ouders waarin gevat logopedistische behandeling, ouderbegeleiding, advisering, doorverwijzing, consultair voor collega’s
Toelatingscriteria Kinderen met chronische eetoproblematiek. Er moet sprake zijn van een somatische achtergrond van het eetprobleem. Evt. alleen onderzoek om somatische problematiek te diagnosticeren of juist uit te sluiten
Verwijzing Door huisarts, kinderarts, medisch specialisten en logopedisten.
Werkwijze Aanmelding schriftelijk. Dan intake door arts en logopedist middels onderzoek. Indien gedragsprobleem op de voorgrond treedt eerste intake ook met orthopedagoog. Na dit onderzoek volgt een teambespreking met het opstellen van een behandelplan of een doorverwijzing. Dit wordt met ouders besproken. Elke 3 – 6 mnd. (naar behoefte) is er een teambespreking met ouders en gehele team. Hierin wordt  het behandelverloop tot nu toe besproken; bijstellen/opstellen van het (volgende) stappenplan en behandelplan. Tussendoor is er contact met maatschappelijk werker naar behoefte. Behandeling is alleen poliklinisch. Indien nodig kan het kind op een therapeutische peutergroep worden geplaatst.
Protocol aanwezig
Wachttijd 4-6 weken
Regio Zwolle
Back To Top