fbpx Skip to content

Vrijwilligersdag 2016: Samen werken = samen doen!

Lianne Remijn

Op 24 september 2016 kwamen bestuur en vrijwilligers bijeen voor de jaarlijkse vrijwilligersdag te Utrecht in het gebouw van PGO Support. Terwijl er in de ochtend lopende en organisatorische zaken besproken werden, vond er in de middag een ontspannende activiteit plaats met alle vrijwilligers van vereniging Nee-Eten.

Actuele onderwerpen

De onderwerpen die de vrijwilligers en het bestuur momenteel bezighouden zijn o.a.:

  • organisatie van de contactdag (voorjaar 2017) en de familiedag (8 oktober 2016),
  • vergroten van de naamsbekendheid bij professionals en hulpverleners,
  • het actueel houden van de website,
  • het verzamelen van informatie voor de website, facebook, etc.

We stelden met elkaar vast dat er waardevolle dingen gedaan worden voor de leden, dat de waardering van de leden voor de activiteiten positief is, maar ook dat de beschikbaarheid en continuïteit van vrijwilligers momenteel onvoldoende is alle ambities te verwezenlijken. We doen een oproep om meer vrijwilligers te werven om de vereniging nog meer professionaliteit te geven.

Filmopname

Maar samen werken betekende ook samen leuke dingen doen. Deze keer maken we een echte filmopname met professionele ondersteuning van TV Workshop teambuilding events. Wat is er leuker dan zelf een script te schrijven, een regisseur te benoemen, vast te stellen wie wil ondersteunen met opnames, wie welke rol wil spelen. Er komt een hoop kijken bij het maken van een film en het is leuk om dit ook te ervaren. Deze gelegenheid hebben we dankbaar aangenomen om een informatiefilmpje over de vereniging te maken voor nieuwe ouders, hulpverleners en andere belangstellenden.

Het resultaat van onze inspirerende middag is te zien op onze website.

Foto’s

Foto’s van deze vrijwilligersdag zijn hier te vinden.

Back To Top