fbpx Skip to content

Adviesraad Nee-Eten onderzoekt impact coronacrisis op kinderen met eetproblemen

Sinds 2020 beschikt Vereniging Nee-Eten over een Multidisciplinaire Adviesraad (MAR). Deze is opgericht om zowel de informatievoorziening naar ouders en professionals als de belangenbehartiging van onze doelgroep verder te professionaliseren.

In het voorjaar van 2021 (volop tijdens de coronapandemie) heeft de MAR een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de pandemie – met alle beperkingen in het sociale verkeer – op gezinnen met ernstige eetproblematiek. Het doel van de enquête was enerzijds van wetenschappelijke aard, om in kaart te brengen hoe de ervaringen van deze groep in de coronatijd zich bijvoorbeeld verhouden tot die van andere kwetsbare groepen (om professionals te ondersteunen in hun praktijk). Anderzijds was het voor de vereniging belangrijk om ervaringen en tips te verzamelen en te delen.

Voor het onderzoek is een uitgebreide enquête opgesteld. Deze zoomde in op de ervaring van ouders met eetgedrag en stress, zowel rond eten als in het algemeen bij het kind en de ouders. Daarnaast kwamen ook de toegankelijkheid van zorgprofessionals en de steun van het sociale netwerk aan bod.

Resultaten enquête

Velen van onze leden hebben de online enquête ingevuld: 240 ouders vulden de enquête in, van wie ongeveer de helft als ‘controlegroep’ (dus zonder eetproblematiek). De kinderen in de enquête zijn qua leeftijd mooi verdeeld van 0 tot 12 jaar, en er waren ongeveer even veel jongens als meisjes.

De pandemie blijkt – niet onverwacht – een grote impact te hebben gehad op jonge kinderen met eetproblemen en hun ouders omdat ouders van deze kinderen niet alleen meer stress rapporteerden (bij zowel het kind als zichzelf), maar ook meer negatief gedrag binnen het gezin en minder steun vanuit de omgeving.

Opvallend genoeg waren er ook gezinnen die een verbetering van de eetsituatie thuis rapporteerden, omdat er meer tijd en aandacht was doordat sociale activiteiten buitenshuis op een lager pitje stonden. Vanzelfsprekend hangt het sterk van de situatie in de gezinnen (wel/niet thuiswerken, etc.) af of er voor zo’n verbetering ruimte was.

Naast deze inzichten zijn er ook veel nuttige tips gedeeld. Vanzelfsprekend zijn niet alle tips voor iedereen in dezelfde mate bruikbaar, maar we geven toch graag een bloemlezing:

  • Zorg zoveel mogelijk voor de mentale gezondheid van jezelf als ouder door het aanhouden van hobby’s, door te wandelen, etc.
  • Blijf in contact met mensen in je omgeving, incl. lotgenoten; dit kan ook via Facebook (bijv. de open en gesloten groepen via Nee-Eten!).
  • Blijf in contact met relevante zorgprofessionals (bijv. (pre)logopedist, fysiotherapeut en diëtist).
  • Neem de tijd voor het eten, en bied voor zover mogelijk wat regie aan de nee-eter. Sommige ouders bieden de hele dag door op ongedwongen wijze eten aan door het in de kamer te zetten.

Wetenschappelijk artikel

De resultaten van het onderzoek zijn inmiddels uitgewerkt en gepubliceerd in een artikel in het wetenschappelijk tijdschrift “Journal of pediatric gastroenterology and nutrition” met als titel Impact of COVID-19 pandemic on young children with feeding and eating problems and disorders and their families (online te vinden via https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000003563). Behalve enkele leden van de MAR heeft met name Hilde Krom, arts-onderzoeker kinder-MDL bij het Amsterdam UMC, een cruciale bijdrage geleverd aan de totstandkoming van dit artikel. Het zal tevens een hoofdstuk vormen in het proefschrift dat ze in januari aan de Universiteit van Amsterdam zal verdedigen.

De vereniging is er trots op dat we, mede door de oprichting MAR, verder kunnen professionaliseren op het gebied van belangenbehartiging, informatievoorziening en nu zelfs onderzoek op het gebied van eetproblemen. Hopelijk vindt dit eerste onderzoek door de MAR opvolging en zullen in de toekomst nog meer studies gedaan kunnen worden.

Back To Top