fbpx Skip to content
Adres en telefoonnummer Breda
E-mailadres
Website www.revant.nl
Aanduiding eetteam EAT Eet Advies Team
Bestaansduur
Disciplines Revalidatiearts, diëtist, logopediste, orthopedagoog,

Optioneel andere disciplines (bv ergotherapeut, maatschappelijk werkende, groepsleidster)

Doelgroep Zie toelatingscriteria
Taken van het team Diagnostiek, behandeling en zonodig doorverwijzing
Toelatingscriteria Leeftijd 6 maanden tot 6 jaar
Moeite met orale voedselintake
Voedingsproblemen bestaan langer dan 3 maanden
Bereidheid van ouders om te investeren in verandering
Onvoldoende vooruitgang met alleen logopedie
Onvoldoende vooruitgang met alleen diëtistische begeleiding
Medische oorsprong
Verwijzing Via kinderarts of huisarts.
Werkwijze Zie protocol. Werkwijze is gebaseerd op Infant Mental Health visie, waarbij ouder-kind interactiepatronen een grote rol spelen.
Protocol Fase 1:
Intake revalidatiearts (algehele ontwikkeling en gezondheid en medische aspecten)
Fase 2:
Diëtist neemt voedingsdagboeken en antropometrische gegevens door met ouders en beoordeelt huidige voedingstoestand van het kind.
Logopediste observeert het eten en doet mond motorische onderzoek.
Orthopedagoog bespreekt met ouders welke factoren een rol kunnen spelen en maakt een analyse van video-opname van de interactiepatronen tijdens de eetsituatie thuis.
Bespreking waarin advies wordt geformuleerd.
Nabespreking met ouders door revalidatiearts en/of orthopedagoog.
Fase 3:
Behandeling
Wachttijd Wachttijd voor eerste afspraak bij de revalidatiearts bedraagt 2 tot maximaal 5 weken. Daarna enkele weken wachttijd tot instroom in het Eet Advies observatietraject.
Regio West Brabant
Back To Top